Historia


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku.

 

     Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku powstała w 1913 roku z inicjatywy Mariana Ottona Górczyńskiego, który był wspierany przez Jana Grube oraz Stanisława Pełke pod nazwą  "Towarzystwo Straży Ogniowej". Pozwolenie na utworzenie straży otrzymano od naczelnika powiatu łukowskiego dnia 14.09.1913 roku.
     W skład pierwszego zarządu OSP w Kocku wchodzili:
 • Marian Otton Górczyński - naczelnik
 • Józef Derecki - zastępca naczelnika
 • Konstanty Łysanowicz - gospodarz
 • ks. Aleksander Zaręba - skarbnik
 • Jan Gruba - członek
 • Stanisław Pełka - członek
     Do straży wstąpiło 86 ochotników, z których zostały utworzone cztery oddziały: ochrony, porządkowy, sikawkowy i wodny. Dowództwo nad poszczególnymi oddziałami mieli komendanci:
 • Franciszek Bilski
 • Witold Konarski
 • Jan Kulenty
 • Konstanty Łysanowicz
     Pierwszy zarząd OSP wspomagany przez ks. proboszcza Szymona Mankielunia i hrabiego Józefa Żółtowskiego oraz Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe, zbierał pieniądze na budowę remizy oraz na najbardziej potrzebny sprzęt pożarniczy. Tak więc w 1914 roku strażacy z Kocka dysponowali już:
 • 1 sikawką tracerowską dwukołową,
 • 1 sikawką przenośną,
 • 12 beczkami drewnianymi,
 • 10 bosakami,
 • 12 szpadlami.
Sprzęt ten był zgromadzony w szopie bez zabudowanych ścian, która mieściła się na podwórku przy Urzędzie Gminy w Kocku na ulicy Białobrzeskiej (dzisiejszej Berka Joselewicza). Z zebranych pieniędzy zostało także zakupione umundurowanie. Pierwsza zbiórka strażaków w pełnym umundurowniu włącznie z toporkami odbyła się w pażdzierniku.
     Strażacy przeznaczali własne nagrody pieniężne przyznane im przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do wspólnej kasy. W 1914 roku zaczęto budowę remizy przy ulicy Wesołej (dzisiejszej Wojska Polskiego) w miejscu, w którym znajduje się obecna remiza. Strażacy brali czynny udział w rozbrajaniu armii niemieckiej 11 listopada 1918 roku.
     W 1918 roku OSP otrzymała swój pierwszy sztandar z wizerunkiem św. Floriana w uznaniu za swoje zasługi.
     Podczas wojny polsko-bolszewickiej poległ strażak Adam Dudek, a strażak Stanisław Mitura został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny przystąpiono do remontu remizy, który skończono w 1926 roku i zakupiono nowy sprzęt. W remoncie i zakupie nowego sprzętu pomagała Okręgowa Komenda Straży Pożarnych w Łukowie.
     Od 1927 do 1934 roku strażacy z Kocka wzieli udział w gaszeniu 23 dużych pożarów. Jeden z tych pożarów wybuchł 4 września 1927 roku w młynie mechanicznym i strawił 171 budynków mieszkalnych, 129 zabudowań gospodarczych i 49 sztuk zwierząt gospodarczych oraz wiele innych dóbr materialnych mieszkańców miasta. Akcję gaśniczą utrudniał silnie wiejący wiatr, upalny dzień oraz brak wody. W akcji brało udział 16 jednostek straży, a ich działania polegały jedynie na obronie jeszcze nie zajętych ogniem zabudowań. Podczas tego pożaru dach nad głową straciło 397 rodzin, a straty zostały oszacowane na około 3 mln. złotych. Najbardziej zniszczone zostały ulice: Warszawska, Jatkowa, Wesoła, Browarna, Zaszkolna, Pocztowa, Polna, Komendancka, Górecka, Radzyńska i Rynek.
     W 1928 roku straż w Kocku posiadała własną orkiestrę dętą liczącą 12 członków :
 • Edward Bąbol - prowadzący orkiestrę
 • Adam Gorał - oddziałowy orkiestry
 • Wiktor Bilski - zastępca oddziałowego orkiestry
 • Piotr Konarski
 • Józef Wierzbicki
 • Władysław Nicpoń
 • Bronisław Kwieciński
 • Seweryn Mitura
 • Jan Kusyk
 • Stanisław Terlecki
 • Józef Kołodziejczyk
 • Konstanty Wróblewski
     W pażdzierniku 1932 roku na wyposażenie OSP została przekazana pierwsza motopompa "Leopolia" i sprzęt jej towarzyszący przez Okręgową Komendę Straży Pożarnej w Łukowie, co znacząco wpłyneło na poprawę skuteczności Kockich strażaków.
     Od 1933 roku nasze miasto było często nawiedzane przez pożary, ostatni z większych miał miejsce 21 listopada 1935 roku. Za sprawą strażaków, mieszkńców i władz miasta został ujęty sprawca większości pożarów Moszek Moncarz, co sprawiło gwałtowne zmniejszenie liczby pożarów.
     Od 1929 roku próbowano upolitycznić straż w Kocku, co skończyło się jej rozpadem 5 lutego 1934 roku. Po tym zdarzeniu zostały odnowione jej szeregi członkowskie, w dniach 6 i 7 lutego do straży zostało przyjętych 31 osób, natomiast 15 kandydatów zostało odrzuconych.
     W 1935 roku oddany został do użytku basen przeciwpożarowy o pojemności 45 000l.,który mieścił się przy zbiegu ulic Warszawskiej i Wesołej. W 1936 roku zostały oddane jeszcze dwa zbiorniki przeciwpożarowe: jeden o pojemności 45 000l., mieszczący się przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudzkiego zwany "Ługiem" i drugi o pojemności 40 000l., znajdujący się na skwerze w rynku. Pieniądze na ten cel strażacy uzyskali z organizacji zabaw tanecznych i loterii, które odbywały się w Sylwestra oraz odpustów na św. Piotra i Pawła, a także św. Michała.
     6 grudnia 1936 roku najbardziej zasłużeni działacze OSP w Kocku zostali odznaczeni:
 • Marcin Stępień - Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Leon Zykubek - Brązowy Krzyż Zasług   
     9 września 1939 roku remiza uległa zniszczeniu podczas bombardowania miasta. Sprzęt oraz instrumenty orkiestry zostały doszczętnie zniszczone, ocalała jedynie motopompa, którą uratował burmistrz miasta Konstanty Lenkiewicz. Po zniszczeniu strażnicy, pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej udostępnił Józef Nowicki. Był to garaż, który znajdował się na ulicy Komendanckiej (dzisiejszych PCK i Pstrowskiego), strażacy korzystali z niego do 27 października 1953 roku kiedy to została oddana do użytku nowa strażnica mieszcząca się w miejscu po starej remizie zniszczonej podczas wojny. Remiza po modernizacjach służy do dziejszego dnia. Strażnica została zbudowana w większości ze składek mieszkańców Kocka. W tym samym roku OSP otrzymało swój pierwszy samochód bojowy, za którego kierownicę zasiadł Walerian Wójcicki, a następnie zastąpił go Witold Guz.
     Strażacy w 1992 roku brali udział w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej, trzech z nich zostało odznaczonych "Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa" ,a byli to:
 • Krzysztof Mitura - komendant gminy ZOSP i kierowca
 • Antoni Cybul - zastępca naczelnika
 • Marek Goral - dowódca sekcji
     Od 1994 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
     Na początku sierpnia 2001 roku druchowie z Kocka brali udział w akcji ratowniczej podczas powodzi na terenie powiatu opolskiego. Za udział w tej akcji został odznaczony Mariusz Adamczyk  "Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku sprawowali:
 • od 1913r. do 1921r.  - Marian Otton Górczyński
 • od 1922r. do 1974r.  - Marcin Stępień
 • od 1976r. do 1977r.  - Stanisław Guz
 • od 1978r. do 1979r.  - Stanisław Mitura
 • od 1980r. do 1981r.  - Kazimierz Wołowik
 • od 1981r. do 1982r.  - Henryk Szabelski
 • od 1982r. do 2006r.  - Kazimierz Wołowik
 • od 2006r. do 2009r.  - Leszek Mitura
 • od 2009r. do 2013r.  - Stanisław Jeśkiewicz
 • w chwili obecnej Jacek Ebert
Funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku pełnili:
 • Konstanty Szlamak
 • Roman Grądek
 • Mieczysław Michalik
 • Jerzy Grądek
 • Józef Filipek
 • Jerzy Kawka
 • Tadeusz Zdzisław Kwieciński
 • Jerzy Mitura
 • Antoni Cybul
 • Jacek Ebert
 • Marcin Nowicki
 • Mariusz Adamczyk
 •  Roman Mitura
 • w chwili obecnej Paweł Siwek


 
Zegar :
 
Reklama
 
Aktualna Pogoda :
 

Telefony Alarmowe :
 
Numer alarmowy - 112
Straż pożarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
WOPR - 601-100-100
TOPR/GOPR - 601-100-300


Toplisty Pożarnicze :
 

strony o tematyce pożarniczej

STRAŻACY
Twój Nr IP:
 
3.87.147.184
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=